Scientific Papers

Papers published by Epitomics scientists.

Title

Journal

Yongliang Lu, Zhongyuan Su, Ying Li, Jingfeng Luo, Zhou Tan, Huijiao Ji, Weimin Zhu, Guoliang Yu, Liangbiao Chen and Ming Zhang, Generation and characterisation of rabbit monoclonal antibodies against the native cell surface antigens of embryonic stem cells Genet Genomics. 2010 Jul;37(7):483-92.
Zhou Tan, Jiarong Zhang, Zhongyuan Su, Bin Gu, Xinhang Jiang, Jingfeng Luo, Huijiao Jia, Guangchuan Wang, Bo Tao, Xiaoli Zhao, Liangbiao Chen, Guoliang Yu, Weimin Zhu and Ming Zhang, Production of rabbit monoclonal antibodies against mouse embryonic stem cells and identification of pluripotency-associated surface antigens J Immunol Methods. 2011 Feb 28;365(1-2):149-57.
Yanlan Yu, Pierre Lee,Yaohuang Ke, Yongke Zhang, Qiu Yu, Jonathan Lee, Mingzhen Li, Jialiang Song, Jungang Chen, Jihong Dai, Fernando Jose Rebelo Do Couto, Zhiqiang An, Weimin Zhu and Guo-Liang Yu, A Humanized Anti-VEGF Rabbit Monoclonal Antibody Inhibits Angiogenesis and Blocks Tumor Growth in Xenograft Models PLoS One2010; 5(2).
Zhiqiang An (Editor), , Therapeutic Monoclonal Antibodies: From Bench to Clinic (Book) 2009.
Guo-Zhong Tao, Ikuo Nakamichia, Nam-On Kua, Jing Wang, Maria Frolkis, Xiaosong Gong, Weimin Zhu, Robert Pytela, M. Bishr Omary, Bispecific and human disease-related anti-keratin rabbit monoclonal antibodies Experimental Cell Research 2006, 312:411 .
Huang Z, Zhu W, Szekeres G, Xia H. Development of new rabbit monoclonal antibody to estrogen receptor: immunohistochemical assessment on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2005, 13: 91
Huang, Zhida PhD ; Zhu, Weimin MS ; Meng, Yongmei MS ; Xia, Haiying PhD Development of New Rabbit Monoclonal Antibody to Progesterone Receptor (Clone SP2): No Heat Pretreatment but Effective for Paraffin Section Immunohistochemistry. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology. 14(2):229-233, June 2006.
J. Perk, I. Gil-Bazo, J. Chen, Y. Ke, R. Benezra et al. (2006) Reassessment of Id1 protein expression in human mammary, prostate, and bladder cancers using a monospecific rabbit monoclonal anti-Id1 antibody. Cancer Research 66, 10870-7